GJ NAKLADA

 
   

Več slik:

 GJ naklada omogoča čebelarjem enostaven prehod iz listovnega v nakladni način čebelarjenja. Mere naklade omogočajo uporabo AŽ satnega okvirja (Gerstungove mere), s tem da je na satni okvir potrebno vstaviti plastično obešalo. Tako pripravljen satnik lahko enostavno vstavimo v GJ naklado in vse čebele prestavimo skupaj s satniki v nakladni panj.

Na voljo so tudi že izdelani satni okvirji pravilnih mer (širine 27mm), ki jih lahko uporabite tudi v AŽ panjih.

Naklada ima vdelan plutovinast zamašek, ki ga po potrebi odstranimo zaradi izhajanja čebel.

Spoji so rogljičeni, kar zagotovi minimalne deformacije zaradi vremenskih vplivov in posledično trdnejšo konstrukcijo.

Za komplet GJ panja potrebujete vsaj dve nakladi, priporočljivo pa je imeti kakšno tudi na zalogi, če je čebelja družina močna, saj ji tako omogočimo širjenje navzgor.